Geir Thompson

1954 -

Geir Thompson har en doktorgrad i ledelse og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Utgivelser