Geir Woxholth

1953 -

Geir Woxholth (dr juris fra 1992) er professor i formuerett ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Hans vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen formueretten; særlig avtalerett, kontraktsrett, organisasjonsrett og selskapsrett.

Utgivelser