Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Hun har arbeidet som foreleser innenfor IKT-støttet læring og deltatt i og ledet ulike forsknings- og utviklingsprosjekter på fagområdet siden 1997. Aktuelle forskningsprosjekter er knyttet til pedagogisk bruk av nettbrett i skolen og utvikling av digitale læringsressurser for formalisering av læreres digitale kompetanse.

Fallback image

Utgivelser