Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
Hun har i mange år drevet undervisning, utviklingsarbeid og forskning innen IKT og læring.

Forskningsaktivitetene de siste årene har rettet seg mot implementering og bruk av mobile teknologier i læring, digital kompetanse i skolen og i lærerutdanningen med spesielt fokus på lærerstudenters digitale kompetanse herunder kompetanse i digital dømmekraft.

Tonje Hilde Giæver Høyoppløst bilde

Foto: Kari Aamli (HiOA)

Utgivelser