Mads Gilbert

1947 -

Mads Gilbert (f. 1947) er professor i anestesiologi og avdelingsleder på Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Gilbert har nærmere 30 års erfaring som deltaker i medisinsk solidaritetsarbeid i Palestina og Libanon, for NORWAC og Palestinakomiteen i tillegg til oppdrag i andre krigssoner. For dette har Mads Gilbert mottatt flere æresbevisninger, blant annet The Power of Humanitarity Award 2000 fra det palestinske Røde halvmåne.Siden han selv dro ut i tjeneste som solidaritetsdoktor første gang i 1981 den gang til Beirut har han rykket ut for å hjelpe krigsskadde i land som Angola, Kurdistan, Afghanistan, Burma og Kambodsja.

Utgivelser