Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Hun har ph.d. i rettsvitenskap fra UiO (2014) på avhandlingen Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt, Gyldendal 2014. Bråthen er fagredaktør i selskapsrett for Karnov og medredaktør for EU & arbetsrätt. Tidligere har hun blant annet vært stipendiat ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo og advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt. Bråthen har utgitt flere artikler.

Gina Bråthen Høyoppløst bilde

Foto: Handelshøyskolen BI

Utgivelser