Vera Gjersøe

1944 -

Vera Gjersøe er fra Oslo, født i 1944. Hun har vært aktiv småbruker på Voss, men bruker etter hvert mest tid på å fotografere dyr.

Hvorfor jeg skriver? I håp om at neste generasjon skal få litt forståelse for og kunnskap om husdyr.

I 1990 utga jeg min første barnebok om våre norske husdyr. Den het "I fjøs og binge", og ble solgt i 20.000 eksemplarer i Norge, Sverige og Danmark. Før den utkom, var alle tidligere barnebøker med fotografier av husdyr oversatt fra andre språk og følgelig med utenlandske dyreraser.

Senere ringte Gyldendal og ba meg lage en ny barnebok. De ville ha en bok som viste ett dyreslag på hver side, altså ikke som i min første bok hvor jeg hadde mange bilder med flere dyreslag sammen. Da satt jeg meg ned og skrev en liste over hva husdyr gjør: de sover, de leker, de beiter, de tisser, er nysgjerrige, høner sandbader osv. Så fordelte jeg hele listen på dyreslagene slik at alle "gjøremålene" ble representert - bortsett fra parring, fødsel og slakt. Boken er beregnet på barnehagealder. Teksten er skrevet så korrekt og informativ som mulig, to linjer under hvert bilde.

Problemet er at barn ikke får kunnskap om husdyrene våre i dag. Pensum i grunnskolen er en god vits, 3-5 sider inkludert reinsdyr. På TV er det mest løver og elefanter. Og det er ikke lenger så mange som har en "onkel på landet som er bonde og har mange forskjellige dyr". Et lite lam eller en kalv blir temmelig "stillestående" sammenliknet med barnas media-action-hverdag.

Jeg pleier å si at to generasjoner er gått tapt for landbruket, de som er små i dag og deres foreldre.

Jeg har holdt mange fotoutstillinger i flere år nå og solgt bilder av husdyr. Derfor har jeg snakket med ganske mange om husdyr, og jeg er forskrekket over hvor lite vanlige mennesker vet om dyr og landbruk. Det at høns er fugler og faktisk kan fly er nytt for de fleste, både barn og voksne. Da blir jo bursituasjonen desto tristere. Og at grisen og hunden har temmelig likt følelsesliv, er en ubehagelig nyhet. Folk vil ikke vite noe om produksjonsdyrenes hverdag, bare maten er god og rimelig.

Det er en illusjon å tro at barn på landet vet noe særlig mer enn bybarn. Hvis de bor på en gård med kyr vet de lite eller ingenting om høns eller gris osv. Den "effektive monokulturen" vi driver i dag har satt dype spor.

Det er flott at bøndene har "åpne gårdsbesøksdager" rundt om i landet. Der får barna ta på dyr og lukte på dem. Mange barnehager og småskoleklasser er også på gårdsbesøk, og av og til "adopterer" de til og med dyr. I mangel av muligheten til selv å ha dyr tror jeg at en god dyrebok med fine bilder eller et fint dyrebilde på veggen er bedre enn ingenting. Alle som kan, både bønder, bondeorganisasjonene, politikerne osv må legge bredsiden til for å redusere avstanden mellom barn/ungdom og dyr/landbruk. Det er tross alt maten vi lever av. Og før forbrukerne begynner å stille krav, kommer ikke dyra ut av boksene sine.

En stor takk til Astrid Lindgren som trakk i gang debatten om ny dyrevernslov. "Livstidsfanger" kaller hun husdyrene i vårt industrialiserte landbruk. Dyr har krav på best mulig stell den tiden de lever, det inkluderer selvfølgelig frisk luft og å kunne bruke kroppen sin. I motsetning til mange andre yrker arbeider bøndene med levende dyr og en levende jord, og det må landbrukspolitikken snart ta konsekvensen av.
Det er mitt håp med disse bøkene at våre yngste skal få litt mer interesse og kunnskap om dyr, og at de forhåpentligvis begynner å stille spørsmål. Dessuten er det foreldrene som leser for dem, og det er jo bra … Det er viktig for meg å få frem respekten for dyrene, prøve å vise dem som individer med ulike behov. Dyr er verken maskiner eller leketøy. Jeg blir ofte ille berørt når jeg ser hvor likt vi mennesker og dyr reagerer, på sinte stemmer, på godsnakk, på berøring, på godt stell osv "Dyrevern er også menneskevern" Hadde Norge klart å leve opp til det, kunne vi med rette kalt oss en av verdens rikeste nasjoner - i dobbelt forstand.

Utgivelser
Fola Blakken (2013)
Barnas husdyrbok (2008)
Å jeg vet en seter (2004)
Den store boken om husdyrene og menneskene deres (2004)
Du og jeg og dyrene - vi gjør det samme (2002)
Min første husdyrbok (2001)
Dyr jeg kjenner (2000)
Husdyrliv (1999) utgitt sammen med Bergljot Børresen
Norske husdyr (1996)
Dyra på gården (1994)

Salg til utlandet
Barnas husdyrbok 2008
Libanon
Du og jeg og dyrene - vi gjør det samme 2002
Sverige, Danmark

Utgivelser