Leif Gjerstad

1946 -

Leif Gjerstad har siden 1988 vært professor i nevrologi ved Rikshospitalet og er nå også forskningsleder ved Oslo universitetssykehus. Han har vært med på å utgi flere bøker, bl.a. Vår fantastiske hjerne. Han var første leder i Norsk Forum for Nevropsykiatri.

Fallback image

Utgivelser