Hilde Borg Gjertsen

Hilde Borg Gjertsen er utdannet vernepleier med videreutdanning i habilitering og rehabilitering, og master i psykisk helsearbeid.

Hun har lang erfaring med miljøterapeutisk arbeid i botilbud med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og arbeider nå i Habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs Hospital.

Fallback image

Utgivelser