Marianne Thorsen Gonzalez

Marianne Thorsen Gonzalez (f. 1954) er professor i klinisk sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU.

Hun har undervist om sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver knyttet til mennesker med psykiske lidelser på høgskole og universitet siden 1994. Gonzalez har publisert en rekke artikler og skrevet kapitler i flere lærebøker om temaer som er relevante ved psykiske lidelser.

Fallback image

Utgivelser