Marianne Thorsen Gonzalez

Marianne Thorsen Gonzalez (f. 1954) er professor i klinisk sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU.

Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, diplomert gruppeanalytiker fra IGA/London og har embetsstudiet i sykepleievitenskap.

Gonzalez har undervist om sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver knyttet til mennesker med psykiske lidelser på høgskole og universitet siden 1994, og har publisert en rekke artikler og skrevet kapitler i flere lærebøker om temaer som er relevante ved psykiske lidelser.

Utgivelser