Grace Inga Romsland

Grace Inga Romsland er fagsjef i sykepleie ved Sunnaas sykehus HF og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sykepleier og kulturviter og har en ph.d.-grad i medisinsk antropologi fra Universitetet i Oslo. Romsland har publikasjoner fra forskning om pasient- og brukererfaringer og kognitiv svikt, fra sykepleie og rehabilitering og tverrfaglig samarbeid. Hun er opptatt av forskning om rehabiliteringstjenester, individuelle erfaringer med rehabilitering og familiens situasjon.

Fallback image

Utgivelser