Morten Grandal

Morten Grandal er jurist fra Universitetet i Oslo. Han har advokatbevilling og har jobbet som advokat i Forbrukertilsynet siden 2010.

Grandal er medforfatter av kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar. Han har dessuten lang erfaring med å prosedere saker for Markedsrådet og som foredragsholder for akademia og næringsliv.

Utgivelser