Gunnar Grepperud

1953 -

Gunnar Grepperud er professor ved Universitetets videre- og etterutdanning (U-vett) ved Universitetet i Tromsø.

Han har flere års erfaring fra arbeid i lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø og NTNU (professor II). Han har deltatt i en rekke forsknings- og utviklingsarbeider om tilrettelegging av undervisning og læring både for voksne og elever i grunn- og videregående skole.

Fallback image

Utgivelser