Gerd Grimsæth

Gerd Grimsæth er dosent ved Høgskolen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, campus Bergen.

Hun har lang undervisningserfaring fra skolen og har i en årrekke undervist lærerstudenter i grunn- og videreutdanninger. Gerd Grimsæth har vært aktiv foredragsholder for lærere og rektorer i ulike kommuner. I tillegg driver hun forskning i tett samarbeid med praksisfeltet og har publisert en rekke fagtekster.

Gerd Grimsæth Høyoppløst bilde

Foto: HVL - Høgskolen På Vestlandet, Studiested Bergen

Utgivelser