Gro Hjelmeland Grimsbø

Gro Hjelmeland Grimsbø er utdannet sykepleier, cand.san. og har en doktorgrad innenfor e-helse ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hjelmeland Grimsbø har klinisk erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt med undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider nå som forlagsredaktør for sykepleiefag i Gyldendal Akademisk.

Fallback image

Utgivelser