Erling Grimstad

Erling Grimstad arbeider som advokat i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - www.governance.no

Erling Grimstad har 30 års erfaring fra etterforsking og gransking. Han har vært politietterforsker, og førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef. 

I tiden fra 2004 har han arbeidet som antikorrupsjonsrådgiver og privat gransker. Han har internasjonal erfaring som etterforsker fra blant annet FN og en rekke ØKOKRIM-saker i tillegg til erfaring med private granskingsoppdrag.

Han var partner og leder av BDOs granskingsenhet i perioden 2011 til 2017.

Utgivelser