Johann Grip

1964 -

Johann Grip (f 1964) har tidligere gjendiktet Horats (2002) og Catullus (1996) på Tiden.

Johann Grip er født 1964. Johann Grip har tidligere gjendiktet Horats' epoder (2002), Gottfried Benn (2001) og Catullus (1996), samt redigert forskjellige diktantologier, bl a Brecht på norsk (1999) og moderne kjærlighetsdikt fra Arnold Eidslott til Torunn Borge (2001). Grip arbeidet i flere år som redaktør i Lyrikk-klubben.

Fallback image

Utgivelser