Gro Granden

1953 -

GRO GRANDEN er cand.jur. og spesialrådgiver i forhandlings- og HMS-avdelingen i LO. Hun har tidligere arbeidet i LOs arbeids- og næringslivsavdeling og vært rådgiver i arbeidsmiljøavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Hun er medlem av Bedriftsdemokratinemnda og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.

Forfatteren har utgitt en rekke bøker: Omstilling – rettigheter og plikter i endringsprosesser (Tiden, 2.utg. 2002), Omstilling i kommunal sektor (Tiden 2002), Konsern – tillitsvalgte og styremedlem (Tiden 2002), Ansatt, oppsagt, avskjediget? (Gyldendal Akademisk 2006) og Samfunnsansvar – hva kan tillitsvalgte gjøre? (Gyldendal Akademisk 2009).

Fallback image

Utgivelser