Gro Johnsrud Langslet

1955 - 2024

Gro Johnsrud Langslet var psykolog. Hun hadde erfaring som klinisk psykolog og familieterapeut, og hadde siden 1986 arbeidet med organisasjoner.

Johnsrud Langslet har bistått ledere og ledergrupper med å få til ønskede endringer, og var konsulent i arbeidsmiljøforbedrings-  og konfliktløsningsprosesser. I tillegg veiledet hun mennesker som ønsket å bevege seg på nye måter i eget liv. Hun underviste og holdt foredrag. Johnsrud Langslet hadde mye av æren for at LØFT ble anvendt i et så stort omfang.

Fallback image

Utgivelser