Gro Sandkjær Hanssen

1973 -

Gro Sandkjær Hanssen er dr.polit. i statsvitenskap og arbeider som forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Fallback image

Utgivelser