Linda Gröning

Linda Gröning er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen med strafferett som spesialområde. Hun tok i 2008 graden Juris Dr. ved Det juridiske fakultetet ved Lunds universitet, med avhandlingen EU, staten och rätten att straffa: problem och principer för EU:s straffrättsliga lagstiftning. Gröning er prosjektleder og forsker i forskningsprosjektet Strafferettssystemets funksjonalitet og leder for forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett

Intervjuer

.

Fallback image

Utgivelser