Randi Grønseth

RANDI GRØNSETH (f. 1957) er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Grønseth har lang klinisk erfaring fra barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og som lektor ved videreutdanningen i barnesykepleie ved Høgskolen i Oslo. Hun er nå redaktør i sykepleieredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Grønseth er redaktør og forfatter av boka Pediatri og pediatrisk sykepleie.

Fallback image

Utgivelser