Gry Bruland Vråle

1946 -

Gry Bruland Vråle er utdannet psykiatrisk sykepleier.

Hun har erfaring fra klinisk arbeid som psykiatrisk sykepleier og har i flere år arbeidet som førstelektor innenfor videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun er nå emerita ved VID vitenskapelige høgskole.

Fallback image

Utgivelser