Gry Espedal

1964 -

Gry Espedal er prest og stipendiat ved Diakonhjemmet høgskole.

Hun har i sitt arbeid som studentprest hatt mange samtaler med studenter, hvor hun har brukt sin erfaring som sjelesørger og coach. Hun er også forfatter av bøkene Løsningfokusert coaching (2006) og Ros. Om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø (2010). 

Utgivelser