Gudrun Brottveit

Gudrun Brottveit er førsteamanuensis i velferdsfag ved Høgskolen i Østfold.

Hun er utdannet barnevernspedagog og har doktorgrad i kriminologi. Brottveit har mange års erfaring fra undervisning i vitenskapsteori og forskningsmetode både på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser er innenfor fagområdene sosialt arbeid, barnevern, psykososialt arbeid og kritisk kriminologi.

Fallback image

Utgivelser