Fridtjof Frank Gundersen

Fridtjof Frank Gundersen har gjennom størstedelen av sitt virke arbeidet med europeiske spørsmål og EU-rett.

Etter å ha gjennomført aspirantkurset i 1962 var han ansatt i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet inntil han i 1965 ble lektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han tok den juridiske doktorgrad i 1972 på en avhandlig om EF og de statlige handelsmonopoler, og ble professor ved Norges Handelshøyskole fra 1975. Gundersen var medlem av Stortinget i fire perioder mellom 1981 og 2001, de siste tre periodene var han medlem av Utenrikskomiteen, Europarådets parlamentariske forsamling og leder for den norske delegasjonen til Den vesteuropeiske union.

Fallback image

Utgivelser