Gunn Elisabeth Bjelke

Gunn Elisabeth Haagensen er førstelektor ved Institutt for Atferdsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitet.

Hun har i over 20 år vært opptatt av miljøterapeutisk arbeid og studenters læring. Haagensen er utdannet vernepleier, har hovedfag i psykologi og en omfattende vitenskapelig produksjon som favner et bredt fagområde, fra konseptuell læringspsykologi til opplæring og miljøterapeutisk arbeid.

Utgivelser