Gunni Marie Banggren

Gunni Banggren er lektor i videregående skole og underviser i fagene norsk og religion.

Hun har skrevet masteroppgavene «Nærhetsetikk og arbeidskonflikter» og «Barnehjem i Norge i 100 år». Hun har vært fostermor i snart 30 år, og holder foredrag med temaet «Barnevern i et livsløpsperspektiv».

Utgivelser