Guro Øiestad

Guro Øiestad er psykologspesialist i voksenpsykologi og arbeider som førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun har også privatpraksis og holder kurs og foredrag om temaer knyttet til kommunikasjon. Guro Øiestad har gitt ut flere bøker.

Utgivelser