Guro Øiestad

Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun har privat praksis, underviser for Norsk Psykologforening og tilbyr foredrag for arbeidslivet.

Utgivelser