Gus Strømfors

Gus Strømfors er sosionom og cand.polit. i sosialt arbeid. Han arbeider på Kompetansesenter rus – Oslo. Strømfors har mange års erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og psykisk helsevern, og han arbeider nå mest med veiledning og undervisning.

Gus Strømfors Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Helle Sandvik

Utgivelser