Jakob Gustavsson

Jakob Gustavsson er universitetslektor ved Lund universitet i Sverige. Hans forskningsinteresser er internasjonal politisk økonomi, utenrikspolitisk analyse og offentlig forvaltning. Han ble uteksaminert i 1998 med en doktorgradsavhandling der han studerte dynamikken i utenrikspolitikkens endring. Han har også studert militær sikkerhet og etterretningsorganisasjoner, og utforsket hvordan hemmelighold påvirker organisasjonskultur og praksis.

Fallback image

Utgivelser