Grete Haagenrud

1938 -

Grete Haagenrud, f. Bugge, er født i Vardø. ( 1938 )

Hun flyttet til Vadsø i 1942 og bodde der til familien ble tvangsevakuert høsten 1944. Familien havnet til slutt i Lillesand hvor de bodde til sommeren 1946. Da flyttet de til Harstad og i 1947 til Kirkenes. Etter eksamen artium i 1958, reiste hun til Sandefjord og tok 1-årig sekretærlinje for studenter. I 1959 giftet hun seg med Søren Haagenrud og bosatte seg i Namsos. Grete og Søren har to barn. Pål ( 1960 ) og Kari ( 1963 ). I 1967 flyttet familien til Steinkjer hvor de bodde inntil høsten 1996 da de flyttet til Røros.
Grete Haagenrud er utdannet lærer fra Levanger lærerskole ( 1976 ) og har senere tatt tilleggsutdannelse i spes.ped, musikk og norsk. Hun har arbeidet som lærer i Steinkjer kommune inntil 1991 da hun begynte å skrive på heltid.
Hun debuterte på Gyldendal Tiden i 1991 med boken Sofie og Kathrine. Det er en fortelling om to søstre som vokste opp i Vadsø under krigen. Boken forteller om forholdet mellom de to jentene, Sofie 5 år og Kathrine 7 år, krigens hverdag i alvor og lek.
I 1992 kom Ritsj-ratsj-fillibom-bom-bom som er bok nummer 2 i serien om Sofie og Kathrine. Her følger man jentenes hverdag videre og boken slutter med at Vadsø blir bombet sensommeren 1944. Familien flytter til Tana og i den tredje boken, Humørdrops i bagasjen, blir familien tvangsevakuert med det tyske lasteskipet «Karl Arp». Etter en dramatisk tur havner familien i Lillesand hvor de har en tante. Her opplever Sofie og Kathrine freden, den forunderlige freden som Sofie er så redd hun ikke skal legge merke til. Hun vet ikke om den kommer på en torsdag eller fredag, og hun vet ikke hvordan freden ser ut.
Temaet i den fjerde boken er flyktningeproblematikken. Sofie og Kathrine er flyktninger i eget land, på samme måte som mellom 50- og 60.000 mennesker fra Finnmark og Nord-Troms var det da landsdelen ble brent og folket tvangsevakuert høsten 1944. Sofie og Kathrine har gjennomgått traumatiske krigsopplevelser og skal nå tilpasse seg hverdagen i en by og en landsdel som er helt annerledes enn Finnmark. Temaet er i høyeste grad aktuelt i våre dager, men er i tid lagt til det første fredsåret. Sofie føler at hun er annerledes enn de andre barna og hun er redd for at folk fra Vadsø skal glemme henne. Det problemet løser hun med å sende et stykke "Fedora"-såpe til fru Gjentoft i Vadsø. Tre ord på snei. Glem meg ei skriver Sofie nederst i hjørnet av brevet til fru Gjentoft, og det er også bokens tittel.
Den femte og siste boken i serien om Sofie og Katrine kom i mai 1995. Da følger man jentene på den lange veien tilbake til Finnmark. Sofie gruer seg til det hun gleder seg mest til i hele verden, nemlig å komme hjem til Vadsø. Det blir vanskelig å komme hjem til en by der alt er bombet og brent. Bokens tittel er Det gror i brent jord.
Grete Haagenrud ble tildelt kulturdepartementets debutantpris for Ritsj-ratsj-filibom-bom-bom. Hun ble videre nominert til Brageprisen for Det gror i brent jord. Den samme boken mottok hun IBBY's «Certificate of Writing» for i New Dehli i 1998.Boken kom med i «The honour list», IBBY's prisbelønte barnebøker for 1998. ( IBBY er en verdensomspennende litterær organisasjon som er forkortelsen for International Board and Books for Young People )
De to første bøkene om Sofie og Kathrine har hun lest opp i NRK - Barnetimen for de minste. De har også vært presentert på TV i programposten «God Bok». Alle de fem bøkene om Sofie og Kathrine er lest inn på lydbøker. Hun har vært på en rekke opplesningsturneer rundt om i landet.
I Grenselandmuseet som ble åpnet sommeren 1997 i Kirkenes, har Sofie og Kathrineen egen avdeling under emnet «Krigen og Barna». Seks sentrale temaer er trukket ut. For hvert av temaene er det bygget opp en scene i et titteskap på 60 x 60 cm, her er det lagt på lyd hvor Grete leser tekst fra hver av scenene.
Utgivelser:
1991 Sofie og Kathrine 1
1992 Sofie og Kathrine 2: Ritsj-ratsj-fillibom-bom-bom
1993 Sofie og Kathrine 3: Med humørdrops i bagasjen
1994 Sofie og Kathrine 4: Tre ord på snei. Glem meg ei
1995 Sofie og Kathrine 5: Det gror i brent jord
1997 Fortellingen Havet i Hjertet hører sitt hjemlands toner
1998 Solfesten og 17. mai i krigstid i Den store fest og Høytidsboka
2002 Johanne og Lyder - Det skumle brevet

Utgivelser