Haakon Aakre

Haakon Aakre arbeider i Stortingets utredningsseksjon.

Han har tidligere arbeidet i Kulturdepartementet, blant annet med høringsnotat og lovproposisjon om ny åndsverklov. Han har også arbeidet som advokat innen immaterialrett og tilgrensende rettsområder.

Fallback image

Utgivelser