Inger Marie Hagen

1965 -

Inger Marie Hagen er sosiolog og har jobbet som forsker på Fafo siden 1995.

Hun deler sin tid mellom Fafo og Høgskolen i Østfold som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse. Bedriftsdemokrati og eierskap, medbestemmelse og partssamarbeid utgjør kjernen i Hagens publikasjoner, men hun har også publisert innen temaer som arbeidsmiljø og ledelse.

Fallback image

Utgivelser