Trond Løge Hagen

Trond Løge Hagen er førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole, seksjon for fysisk aktivitet og helse.

Utdanningen er innenfor naturfag og idrett og han underviser i fagene fysisk fostring og naturfag på høgskolens natur- og friluftslinje. Hans forskningsfelt er barn, natur og uteaktivitet samt natur- og friluftsbarnehager og miljøets påvirkning på fysisk aktivitet.

Trond Løge Hagen Høyoppløst bilde

Foto: Dronning Mauds Minne Høgskole

Utgivelser