Tor-Arne Hagve

Tor-Arne Hagve (f. 1953) er spesialist i medisinsk biokjemi, overlege ved Laboratoriemedisinsk senter, Akershus Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Oslo.

Hans hovedinteresse innen medisinsk biokjemi er analytisk hematologi, lipidstoffstoffskiftet og anemidiagnostikk. Forskningsinteressen har i alle år vært fokusert på reguleringsmekanismer for omsetning av lange flerumettede fettsyrer. Han har hatt flere gjesteforskeropphold i USA og Frankrike. Han har i en årrekke vært involvert i publisering av lærebøker og tidsskrifter og har de siste ti år vært redaktør for ”The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation”.

Han har bred erfaring i undervisning av leger, sykepleiere og bioingeniører, både i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanning.

Fallback image

Utgivelser