Catrine Torbjørnsen Halås

Catrine Torbjørnsen Halås er førsteamanuensis ved Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet. Hun er utdannet sosionom med hovedfag i praktisk kunnskap og ph.d. i studier av profesjonspraksis. Hun har erfaring som sosionom og leder på sosialkontor og som rådgiver hos Fylkesmannen, hvor hun ledet arbeid med fag- og kompetanseutvikling. Faglige interesseområder er knyttet til fag- og kunnskapsutvikling og læring i, med og av praksis, og flerfaglig arbeid med unge i sårbare livssituasjoner, med særlig fokus på unges deltakelse og medvirkning. Hun var i 2016 medredaktør til boka Sett, hørt og forstått. Om profesjonelles møter med unge i sårbare livssituasjoner.

Fallback image

Utgivelser