Sigtona Halrynjo

Sigtona Halrynjo er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning.

Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og forsker på arbeidsliv og familieliv, likestilling, diskriminering, kjønn og karriere og rekruttering til toppledelse.

Utgivelser