Kirsten Margrethe Halse

Kirsten Halse (f. 1945) har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, er utdannet helsesøster og har videreutdanning i eldreomsorg. Hun har erfaring som sykepleier fra medisinsk avdeling, sykehjem og hjemmebasert tjeneste. Hun har mange års erfaring som lektor i sykepleieutdanningen. Hun har gjennomført førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo, der temaet var utvikling av studenttett post. Fra 2007 er hun ansatt som førstelektor ved Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mye erfaring med praksisveiledning av studenter i eldreomsorgspraksis (sykehjem) og medisinsk praksis i spesialisthelsetjenesten. Hun har gjennomført utviklingsarbeid under studenters kliniske studier med vekt på studenters læring av sykepleierens pedagogiske funksjon, i tillegg til utviklingsarbeid om praksisstudiene organisert som studenttett post. Hun har publisert artikler om studenters læring på studenttett post.

Fallback image

Utgivelser