Halvard Foynes

1948 -

Den konkrete verdens dikter

Før han ga ut sin første diktsamling Sommer ur trip i 1973, hadde Halvard Foynes publisert flere dikt i Vinduet under pseudonymet Klim. Siden har det blitt mange diktsamlinger, og i 1997 kom den første prosaboken hans, Henrykkelsen. Både som poet og som prosaforfatter viser Foynes en sjelden evne til å forene en sans for den konkrete detaljen med en tenkning som peker ut over det partikulære. Halvard Foynes er født på Nøtterøy i 1948, og Vestfolds kystlandskap er et tydelig tilstedeværende element i mange av diktene hans.

Skjønnlitterære utgivelser
Ansiktet, håret, lyset i huden. Dikt 2018
Strykere, blåsere og blå tønner. Dikt 2014
Douglasgrana i Botanisk hage. Dikt 2010
Der vind og lys rydder hverandre av veien. Dikt 2008
I den tynne hinnen av tolket verden mellom oss. Dikt 2007
Ytre Oslofjord. Dikt 2005
Det begynneraktige ved mennesket. Historier 2001
Henrykkelsen. Historier 1997
En natt har mange farger. Dikt 1995
Siktdyp; Kambrium. Dikt 1993
Natt i New York. Dikt 1988
Historietime. Dikt 1985
Dagene roper i høstens farger. Dikt 1982
Dagene på verven. Dikt 1977
Et trinn av gangen. Dikt 1975
Sommer ur trip. Dikt 1973

Priser
1985: Hartvig Kirans minnepris

Om forfatterskapet
Kåre Glette: Vestfolds litteraturhistorie 1000-2000 (2009), s. 425ff
Øystein Rottem: Norges litteraturhistorie, bind 2 (1997), s. 422-425.

Utgivelser