Halvard Vike

1964 -

Halvard Vike er professor ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Telemarksforsking.

Han har arbeidet mye med temaer som lokalpolitikk, institusjoner, statsutvikling, historisk antropologi, språk, kjønn og makt. Vikes foreløpig siste bok er Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State (Palgrave MacMillan 2016).

Fallback image

Utgivelser