Halvor Bjørnsrud

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Arbeidsområdene er innenfor utdanningspolitikk, inkludering, tilpasset opplæring, utdanningsledelse og skoleutvikling. Han har utgitt flere bøker om reformarbeid i skolen. Blant disse er Rom for aksjonslæring (2005), Skoleutvikling (2009), Den inkluderende fellesskolen (2014), Skolebasert kompetanseutvikling (2015) og sammen med Sven Nilsen De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021). Forfatteren har redigert flere antologier og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte temaene.

Utgivelser