Halvor Nordby

Halvor Nordby har doktorgrad i filosofi ved The University of Oxford. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning og egne kurs om konflikthåndtering og har skrevet mange bøker og forskningsartikler om ledelse, kommunikasjon og etikk.

Fallback image

Utgivelser