Kari Handeland

Kari Handeland er cand. philol. Hun underviser i tysk, historie og samfunnslære ved Ringerike videregående skole. Hun har vært aktiv i Tysklærerforeningen i flere perioder.

Fallback image

Utgivelser