Hanna Friis Steen

Hanna Friis Steen er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har hatt den største delen av sin psykologpraksis i det kommunale og statlige barnevernet, og hun er nå under spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. For tiden er Steen ansatt i Bufetat og jobber med et familieterapeutisk tilbud, Funksjonell Familieterapi, for ungdom og deres familier.

Fallback image

Utgivelser