Bjørg Mari Hannås

Bjørg Mari Hannås er ansatt som førsteamanuensis ved Fakultet for Lærerutdanning og kunst og kulturfag på Nord universitet. Her driver hun med forskning, underviser og veileder studenter på ulike nivåer ved flere studier innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.

Forfatteren er spesielt interessert i spørsmål knyttet til kommunikasjon og mening i vid forstand. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler som belyser hvordan det er å leve med ADHD og hvilken betydning det har for unge og voksne å få en diagnostisk utredning av denne tilstanden. Ellers er hun spesialpedagog og har skrevet artikler som tar opp spørsmål knyttet til opplæringen for elever med funksjonshemming og ulike former for lærevansker.        

Bjørg Mari Hannås Høyoppløst bilde

Foto: Nord universitet

Utgivelser