Hanne Ingerslev

Hanne Ingerslev er utdannet sosionom, har mastergrad i Comparative European  Social Studies og er cand.polit i sosialt arbeid.

Hun har bred erfaring fra barnevernsområdet, og har blant annet vært leder for en kommunal barnevernstjeneste, høyskolelektor i barnevern og arbeidet med barnevern i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og i KS. 

 

Utgivelser