Hanne Thommesen

Hanne Thommesen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland.

Hennes forskning har særlig handlet om hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer, individuell plan, rehabilitering og organisering av tjenesteyting.

Fallback image

Utgivelser