Hanne Tuntland

Hanne Tuntland er ergoterapeutspesialist i eldres helse.

Hun arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Bergen, tilknyttet studiet Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre. Hun har hatt en rekke publikasjoner innen temaene ADL, eldre, rehabilitering og kunnskapsbasert praksis. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter på hverdagsrehabilitering.

Fallback image

Utgivelser